Zapewniamy elastyczność warunków podłączenia do sieci. Traktujemy klientów indywidualnie. Nie narzucamy rozwiązań tylko współdziałamy – od planowania, przez inwestycję, do dostawy ciepła. Uzgadniamy dla stron dogodne warunki.

Zdecyduj się i wykonaj tylko 3 kroki:

    1. Złóż siedzibie PEC, dla każdego budynku osobno, „WSTĘPNY WNIOSEK O OKREŚLENIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ”, na podstawie którego PEC oceni warunki techniczne i ekonomiczne przyłączenia danego obiektu do sieci ciepłowniczej i wyda WARUNKI WSTĘPNE.
    2. Po wydaniu WARUNKÓW WSTĘPNYCH należy złożyć „WNIOSEK O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI CIEPŁOWNICZEJ WĘZŁA CIEPLNEGO”.
    3. WARUNKI PRZYŁĄCZENIA węzła cieplnego do sieci ciepłowniczej są podstawą do podpisania umowy przyłączeniowej. Od tego momentu rozpoczyna się przygotowanie dokumentacji projektowej, które zakończy się wybudowaniem przyłącza i uruchomieniem dostaw ciepła. Trwa to średnio 6-8 miesięcy.

    Na podstawnie złożonych do PEC wniosków wykonana zostanie analiza opłacalności całości lub części przedsięwzięcia – pod względem ekonomicznym i technicznym.