Sieć ciepłownicza w Goleniowie ma długość  19 km. Tworzy ona obieg zamknięty, w którym krąży czynnik grzewczy o temperaturze 135 ºC , zasilający 170 węzłów cieplnych odbiorców.  W węzłach dochodzi do przekazania ciepła wodzie krążącej w instalacji wewnętrznej budynków. To są również obiegi zamknięte. Po oddaniu energii woda wraca do Ciepłowni , by ponownie podgrzać się do wymaganej temperatury. Przepływ czynnika grzewczego w sieci wynosi 263 t/h.

Woda w sieci ciepłowniczej jest uzdatniona i nie nadaje się do innego jak ten cel użytku. Podstawowe czynniki jakie eliminowane są z wody surowej w procesie jej uzdatniania to twardość i zawartość tlenu oraz dwutlenku węgla. Twardość powoduje osadzanie się wapnia i magnezu na wewnętrznych powierzchniach płaszcza wodnego kotłów, wymienników i rur kamienia kotłowego, co mogłoby znacząco obniżać skuteczność przenikania ciepła do systemu ciepłowniczego.

siecPEC