„Decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ.4210.1.1.10..2023.342.XXI.BK z dnia 16 marca 2023 r. opublikowaną w Biuletynie Branżowym URE – Ciepło nr 132 (2320) 16 marca 2023 r. z dniem 1 kwietnia 2023 r. wprowadzono do stosowania na okres 12 miesięcy XXI Taryfę dla ciepła”

Do pobrania tutaj