Zgodnie z art. 5 ust. 6 Prawa Energetycznego w zakładce „Dokumenty do pobrania” publikujemy „Taryfę dla ciepła” zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  nr decyzji OSZ.4210.23.9.2019.342.XVIII.RN z dnia 16 października 2019 r. opublikowaną w Biuletynie Branżowym Urzędu Regulacji Energetyki  dnia 16.10.2019 r. poz. 253

Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania na okres od dnia  01.11.2019 r. do 31.10.2020 r.

Taryfa dla ciepla 2019 – 2020

Decyzja nr  OSZ.4210.23.9.2019.342.XVIII.RN