Zgodnie z art. 5 ust. 6 Prawa Energetycznego w zakładce „Dokumenty do pobrania” publikujemy „Taryfę dla ciepła” zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr.  OSZ.4210.16.10.2018.342.XVII.APO1  z dnia 16 października 2018 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4687 z dnia 17 października 2018 r.

Taryfę dla ciepła wprowadza się do stosowania na okres od dnia  01.11.2018 r. do 31.10.2019 r.

Taryfa dla ciepla 2018 – 2019

 

Zgodnie z art. 5 ust. 6 Prawa Energetycznego w zakładce „Dokumenty do pobrania” publikujemy Zmianę taryfy dla ciepła zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr. OSZ.4210.13.7.2019.342.XVII.APO1 z dnia 16 kwietnia 2019 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2111 z dnia 17 kwietnia 2019 r.

Zmianę taryfy dla ciepła wprowadza się do stosowania na okres od dnia 01.05.2019 r. do 31.10.2019 r.

Zmiana taryfy do pobrania tutaj