Stuprocentowy udział w spółce PEC Goleniów posiada Gmina i Miasto Goleniów.

Zarząd
Prezes zarządu: Tomasz Majewski

Rada Nadzorcza
Przewodniczący Rady Nadzorczej: Tomasz Stanisławski
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: Krzysztof Grzelak
Sekretarz Rady Nadzorczej: Cezary Szeliga

Zgromadzenie Wspólników
Burmistrz Gminy i Miasta Goleniów: Robert Krupowicz

Dane spółki:
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej  Sp. z o.o. w Goleniowie,
ul. Maszewska 18, 72100 Goleniów,
NIP: 8560000206, REGON: 811187025,
KRS: 0000030662 Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Kapitał Zakładowy: 7 977 500 PLN.