Jesteśmy zaangażowani społecznie. Wspieramy edukację, szczególnie działania mające na celu poszerzanie wiedzy na temat dbałości o środowisko i zachowania pro-ekologiczne.

Dzielimy się wiedzą w zakresie ochrony powietrza oraz szkodliwości niskiej emisji dla zdrowia i środowiska poprzez akcję edukacyjną pt. „Lekcja ciepła”, skierowaną do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkolaków.

DLA PRZEDSZKOLAKÓW. Ci najmłodsi mieszkańcy Goleniowa swoje lekcje odbywają u siebie. To do nich przyjeżdżają pracownicy PEC-u Goleniów, by przeczytać im bajkę o cieple, gdzie głównym bohaterem jest Czerwony Kapturek. Po takiej lekcji każdy z maluchów otrzymuje na pamiątkę własną książeczkę, którą raz jeszcze może przeczytać z rodzicami w domu oraz kolorowankę, by móc po swojemu ubarwić świat ciepła.

UCZNIOWIE SZKÓL PODSTAWOWYCH. Dzieci szkolne tę lekcję odrabiają w ciepłowni PEC-u. Są uczestnikami wycieczki po ciepłowni i na własne oczy mogą zobaczyć cały proces wytwarzania ciepła. Zapoznawani są z różnymi metodami wytwarzania ciepła i informacjami, które z nich są najbardziej ekologiczne.

Dzięki takim praktycznym zajęciom kształtujemy postawy proekologiczne u dzieci, edukujemy w zakresie racjonalnego korzystania z ciepła, jak również prezentujemy proces produkcji ciepła i ciepłej wody.

Placówki chętne do przeprowadzenia Lekcji ciepła z PEC zapraszamy do kontaktu mailowego: sekretariat@pec.goleniow.pl lub telefonicznego +48 91 418 28 41.

Formularz zgłoszenia do pobrania tutaj.