To zespół urządzeń powiązanych technologicznie, w skład którego wchodzą kotły wraz z wyposażeniem (pompy, wentylatory, układ nawęglania, układ odżużlania, komin) oraz skład węgla.

PEC dysponuje trzema kotłami. Dwa mają moc zainstalowaną 11,63 MW oraz jeden 6,0 MW. Jednostki  wyposażone są w indywidualne podgrzewacze wody o mocy 0,9 MW każdy. Ciepłownia opalana jest paliwem stałym, tj. miałem węglowym.

Węgiel transportowany jest z placu składowego ładowarkami grawitacyjnymi do koszy taśmociągów, którymi w podziemnym tunelu technologicznym doprowadzany jest do kosza zasypowego, a następnie tunelem skośnym – na najwyższą kondygnację Ciepłowni, skąd zrzucany jest do zasobników miału węglowego i za pośrednictwem podajników trafia na pokład rusztowy kotła. Ruchoma taśma rusztu transportuje miał węglowy do paleniska kotła, w którym podlega on spalaniu. Pozostałości stałe procesu spalania w postaci żużla (mieszanki popiołowo – żużlowej) przemieszczane są układem urządzeń odżużlania na plac składowy.