Zachęcamy Państwa do skorzystania z nowej elektronicznej formy rozliczeń, czyli E-FAKTURY!

Zmiana sposobu dostarczania dokumentu przyniesie nam wszystkim wymierne korzyści i ułatwienia. Najważniejsze są przede wszystkim oszczędności i dbałość  o środowisko naturalne, a także łatwość dostarczania, pewność i terminowość.

E-faktura rozlicza sprzedaż ciepła i świadczenie usług przesyłania w taki sam sposób, jak tradycyjna faktura papierowa. Reguluje to Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U.  z 2018 r. Nr 2174 z późn. zm.).

Aby skorzystać z E-FAKTURY, wystarczy przekazać nam swoją decyzję. W tym celu uprzejmie prosimy o jednorazowe wypełnienie, podpisanie i odesłanie oświadczenia. Do pobrania tutaj