UWAGA – WAŻNA INFORMACJA DLA ODBIORCÓW CIEPŁA

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie informuje, że w dniach od 9 sierpnia do 11 sierpnia 2023 roku przeprowadzane będą prace modernizacyjne, w trakcie których konieczne jest wyłączenie z eksploatacji sieci ciepłowniczej na terenie miasta Goleniów.

W związku z powyższym w podanym terminie nastąpi przerwa w dostawie ciepła na potrzeby ciepłej wody użytkowej dla Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej.

Wykonanie przedmiotowych prac związane jest z wystąpieniem korozji na sieci cieplnej w rejonie ulic Szkolnej i Szarych Szeregów. Dla zapewnienia ciągłości dostaw ciepła i uniknięcia potencjalnej awarii sieci w przyszłości, konieczna jest jej modernizacja polegająca na ułożeniu nowej sieci cieplnej preizolowanej w miejscu istniejącej starej i skorodowanej sieci kanałowej.

Za utrudnienia występujące w związku z planowanymi pracami przepraszamy.