OPIS INWESTYCJI

W roku 2020 dzięki dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego nr 5.9 Ciepło Powiatowe zrealizowano zadanie pn.: ,,Budowa nowego zawierającego węzły indywidualne systemu zasilania w ciepło zastępującego dotychczasowy system zasilany z węzła grupowego Matejki 3, etap III”.

Powyższa inwestycja stanowiła etap III przedsięwzięcia rozumianego jako plan kompleksowej modernizacji sieci ciepłowniczej na osiedlu Matejki w Goleniowie.

Przedmiotowe zadanie obejmowało:

1. Wykonanie robót budowlanych:

  • budowę węzłów indywidualnych w obiektach przy ul.: Akacjowa 4, Akacjowa 8, Akacjowa 12, Akacjowa 18, Matejki 22, Matejki 5C, Matejki 3, Matejki 3A, Piaskowa 12, Piaskowa 18;
  • budowę sieci i przyłączy ciepłowniczych w technologii rur preizolowanych o długości L= 2 x 458,0 m;
  • wyłączenie z eksploatacji zewnętrznej instalacji odbiorczej zasilanej z węzła grupowego Matejki 3 o łącznej długości L= 2 x 607,0 m;
  • demontaż węzła grupowego przy ul. Matejki 3.

2. Nadzór inwestorski.

Celem projektu na poziomie produktu było zastąpienie siecią preizolowaną wysokich parametrów starej sieci kanałowej niskich parametrów i wybudowanie indywidualnych węzłów cieplnych.

Celem projektu na poziomie rezultatu było zmniejszenie emisji CO2 powodowanej stratami ciepła wynikającymi z użytkowania przestarzałej sieci niskich parametrów na cele c.o. i c.w.u.

3. Efekt energetyczny i ekologiczny.

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt w postaci rocznej oszczędności:

  • Energii finalnej – 3020,221 GJ/rok
  • Energi pierwotnej – 4849,267 GJ/rok
  • CO2 – 460,389 Mg CO2 / rok
  • pyłów – 0,388 Mg/rok

 

Łączna wartość projektu: 1 238 675,04 zł
Wartość dofinansowania NFOŚiGW: 1 000 000,00 PLN w formie pożyczki oraz 186 000,00 PLN w formie dotacji
Okres realizacji projektu: 06.08.2020 r. – 30.06.2021 r.