Oferujemy do sprzedaży żużel paleniskowy, który jaki odpad procesu termicznego i  asortyment podlegający ścisłej ewidencji – może być sprzedawany osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym niebędącym przedsiębiorcami np. Urząd Gminy, szkoła, fundacja, stowarzyszenie, itp.

Zakupiony żużel może być wykorzystywany wyłącznie na potrzeby związane z utwardzeniem powierzchni, utwardzeniem dróg i placów oraz do budowy fundamentów. Kupujący składa stosowne oświadczenie zawarte we wniosku o sprzedaż żużla paleniskowego, do pobrania tutaj. Sprzedaż żużla odbywa się w oparciu o obowiązujący cennik.