Przyłączenie do sieci

 

Jeśli jesteś zainteresowany przyłączeniem do sieci cieplnej poniżej przedstawiony jest schemat postępowania w takim przypadku. W razie potrzeby uzyskania bliższych informacji na ten temat uprzejmie prosimy o skontaktowanie się z nami. Dane kontaktowe znajdują się tutaj.

1. Złożenie wniosku o wydanie warunków przyłączenia. Składa Wnioskodawca w Dziale Sieci PEC sp. z o.o..

2. Określenie warunków przyłączenia do sieci cieplnej wydaje Dział Sieci, oraz załącza projekt umowy o przyłączenie.

3. Zawarcie umowy o przyłączenie zawierają strony po zaakceptowaniu warunków.

4. Opracowanie dokumentacji technicznej w oparciu o wydane warunki przyłączenia, oraz ustalenia stron w umowie wykonuje Odbiorca lub PEC sp. z o.o. w zakresie wynikającym z umowy.

5. Uzgodnienie dokumentacji wykonuje PEC sp. z o.o.

6. Uzyskanie pozwolenia na budowę wykonuje PEC sp. z o.o., lub Odbiorca w zakresie wynikającym z umowy.

7. Realizacja inwestycji w oparciu o projekt budwlany wykonuje PEC sp. z o.o., lub Odbiorca w zakresie wynikającym z umowy.

8. Sporządzenie protokołu końcowego inwestycji i przekazanie jej do eksploatacji.

9. Zgłoszenie do Działu Sieci zakończenia robót.

10. Odbiór na podstawie:

 - dokumentacji powykonawczej,

 - protokołów odbioru częściowego robót,

 - dokumentaci geodezyjnej.

11. Zawarcie umowy o sprzedaż ciepła.
Wymagane dokumenty to:

- zamówienie na dostawę ciepłą (druk PEC),

- umowa sprzedaży ciepła (druk PEC),

- tytuł prawny do obiektu,

- NIP, REGON.

 


 
Informacje o plikach cookie
Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj wiecej...