Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie poszukuje odpowiednich osób na stanowisko:

ELEKTROMONTER AKP.  – 1 miejsce

Informacje dotyczące miejsca pracy.

Poziom wykształcenia: min. zawodowe techniczne o kierunku elektryk

Uprawnienia: świadectwo kwalifikacyjne do 1kV

Doświadczenie zawodowe: minimum 3-letnie

Wymiar czasu pracy 8 godzin /40 godzin tygodniowo

Umowa na czas nieokreślony, po zatrudnieniu na okres próbny 3 miesięcy.

Ogólny zakres obowiązków: nadzór na prawidłowym działaniem instalacji elektrycznej w zakładzie i obiektach towarzyszących, dbanie o należyty stan zabezpieczeń instalacji elektrycznej, okresowej kontroli i inne.

Miejsce pracy:  PEC Sp. z o.o.

Ul. Maszewska 18

72-100 Goleniów

CV można przesłać na adres: sekretariat@pec.goleniow.pl

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu

Osoba do kontaktu:

Halina Szymańska tel. 91 418 28 41

_____________________________________________________________________________________

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie poszukuje odpowiednich osób na stanowisko:

MONTER CO.  – 1 miejsce

Informacje dotyczące miejsca pracy.

Poziom wykształcenia: min. zawodowe techniczne

Uprawnienia: świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.

Doświadczenie zawodowe: minimum 2-letnie

Wymiar czasu pracy 8 godzin /40 godzin tygodniowo

Umowa na czas nieokreślony, po zatrudnieniu na okres próbny 3 miesięcy

Miejsce pracy:  PEC Sp. z o.o.

Ul. Maszewska 18

72-100 Goleniów

CV można przesłać na adres: sekretariat@pec.goleniow.pl

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu

Osoba do kontaktu:

Halina Szymańska tel. 91 418 28 41