Ogłoszenie z dnia 16.01.2020r.

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Goleniowie,  zatrudni w Dziale Sieci pracownika na stanowisko:

ELEKTROMONTER AKP.  – AUTOMATYK

Przedsiębiorstwo zajmuje się produkcją oraz dostawę ciepła na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz ciepłej wody użytkowej w obrębie miasta Goleniów.

 1. Zakres obowiązków:
 • wykonywanie prac elektroenergetycznych,

 • diagnostyka awarii instalacji elektrycznych, automatyki przemysłowej oraz ich usuwanie,

 • nadzór nad prawidłowym działaniem instalacji elektrycznych i automatyki przemysłowej, związanych z eksploatacją urządzeń ciepłowniczych sieci węzłów oraz ciepłowni,

 • eksploatacja urządzeń związanych z nadzorem pracy systemów monitorujących urządzenia ciepłownicze.

 1. Wymagania konieczne:

 • Wykształcenie techniczne – zasadnicze zawodowe, wskazane średnie

 • świadectwo kwalifikacyjne SEP,

 • doświadczenie min. 2 lata na podobnym stanowisku,

 • samodzielność w pracy,

 • odpowiedzialność za powierzone zadania,

 • chęć uczenia się, rozwoju, podnoszenia kwalifikacji,

 • znajomość zagadnień IT,

 • prawo jazdy kat. B

 1. Firma oferuje:

 • umowę na czas nieokreślony, po zatrudnieniu na okres 3 miesięcy,

 • ciekawą ambitną pracę,

 • wymiar czasu 8 godz./40 godz. tygodniowo,

 • możliwość rozwoju zawodowego,

 • przyjazną atmosferę w pracy

 1. Wymagane dokumenty:
 • CV.

 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 • Dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje (kopie).

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu rekrutacji.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:
 • Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: „Nabór na stanowisko Elektromonter akp. – Automatyk” – osobiście lub listem poleconym do dnia 15.02.2020 r. na adres: Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 72-100 Goleniów, ul. Maszewska 18 lub przesłać w formie elektronicznej na adres sekretariat@pec.goleniow.pl

 1. Inne informacje:

 • Oferty złożone po terminie lub niespełniające wymagań nie będą rozpatrywane.

 • Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 • Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 91 418 28 41

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Osoba do kontaktu: Halina Szymańska tel. 91 418 28 41